Begrafenis- en Crematie Vereniging "Workum en Omstreken"
 
begraven of cremeren begraven of cremeren

Begraven

Kiest u voor een begrafenis dan zal er een kerk, aula of een door u zelf uitgekozen locatie afgesproken moeten worden. Ook zal er iemand gevraagd moeten worden om de begrafenis te leiden, vaak is dat een predikant maar u bent daar helemaal vrij in als familie, ook hoe de bijeenkomst er uit komt te zien, het is uw afscheid. 

Meestal vindt een begrafenis plaats op de algemene begraafplaats aan de Spoardyk in Workum. Iemand die lid is van de Rooms-katholieke Parochie in Workum kan gebruik maken van de begraafplaats bij de St.Werenfriduskerk, Noard 173 in Workum.

De gemeente Súdwest Fryslân kent twee soorten graven of urnengraven: particuliere en algemene graven.
 
 

Particulier graf

Een particulier graf is een graf welke is/wordt uitgegeven aan een rechtspersoon of particulier persoon. Deze wordt dan de rechthebbende van het graf.
 
De termijn voor het recht op een particulier graf bedraagt:
-voor het doen begraven en begraven houden van overledenen, 20 jaar
-voor het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen:
          A.in een particuliere urnennis, 20 jaar
          B.in of op een particulier urnengraf, 20 jaar
          C.in of op een particulier graf, voor de duur van de termijn van het desbetreffende graf.

 
De termijn van verlenging bedraagt in alle, hierboven omschreven gevallen, 10 jaar.
 

Algemeen graf

Een algemeen graf is een graf waarvan de gemeente rechthebbende is en blijft. De gemeente beslist wie eventueel in een dergelijk graf wordt begraven.
Een algemeen graf wordt uitgegeven voor een periode van 10 jaar. Deze termijn kan niet worden verlengd. Na verloop van deze termijn, die gaat lopen vanaf de datum van de laatste begraving of bijzetting in het desbetreffende graf, kan tot ruiming van het graf worden overgegaan.

 

Cremeren

Kiest u voor een crematie dan kan de bode u hier alles over vertellen waar dit mogelijk is en op welke tijden. Wilt u de plechtigheid in eigen plaats houden of in een zaal van het crematorium? Meestal heeft de plechtigheid plaats in de eigen vertrouwde omgeving. Gelet de veel grotere afstanden zal het vervoer dan per auto gaan. De crematoria in Goutum, Oudeschoot en Drachten worden door ons meestal aanbevolen als de dichtstbijzijnde. 


Bij zowel begrafenis of crematie mag u zelf beslissen of u ook gebruik wilt maken van de dragers van de vereniging of dat u dat zelf doet als familie. Uw wensen worden altijd gerespecteerd.
 

Na de plechtigheid wordt de overledene met kist gecremeerd. Er zijn verschillende as-bestemmingsmogelijkheden. U kunt daarbij denken aan: verstrooien op land of zee, bijzetten in urnenmuur of urnentuin op een begraafplaats of bij een crematorium. Daarnaast kan de urn ook thuis bewaard worden of kan een deel van de as in een sieraad worden verwerkt. 

 

  

terug
 
 
.

 

 

 

 

 

 

 
Website

 

 

 

Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site?   Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Dhr. John Tigchelaar) via   uitvaartver.workum@gmail.com

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.