Begrafenis- en Crematie Vereniging "Workum en Omstreken"
 
contact contact

BODES:
dhr. H. de Jong tel. 0515-541381                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mevr. B. Kooistra-Hoekstra tel 0515-852958 of 06-20441818
 

 

 

 

 

dhr. A. de Ringh  tel.06-42982255


 

 

 

 

 

mevr. J. Koehoorn-Hoitsma tel 06-30953146 of 0517-531654

 

 

 

 

 

dhr. M. Heslinga tel 06-53777753 of 0515-431875
 

 

 

 

 

 

mevr. J. Reen-Wind 06-25211493
 

 

 

 

 


BESTUUR:

voorzitter:
dhr. J. Tigchelaar tel. 06-20062795

secretaresse:
mevr. E. Folkertsma   tel. 0515-541930

penningmeester en ledenadministratie:
dhr. D. Tjerkstra  tel. 0515-542832
e-mail

leden:
mevr. J. Okkema-Dantuma
mevr. A. van der Velde tel. 0515-543016


KLACHTEN:

Onze vereniging streeft naar een excellente dienstverlening. Het kan gebeuren dat u niet tevreden over ons bent. Als dat zo is, horen wij dat graag van u. Onze vereniging ziet elke uiting waaruit blijkt dat wij niet aan de verwachtingen hebben voldaan als een klacht.

U kunt uw klacht zowel schriftelijk als via e-mail aan ons laten weten.
Schriftelijk: Begrafenis- en crematievereniging Workum e.o., Estrikwurk 11, 8711 KC Workum
Via e-mail:

U dient een klacht in. Wat gebeurt er dan?
Wij proberen zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen. Aan de hand van uw informatie onderzoeken wij uw klacht. Na de eerstvolgende bestuursvergadering kunt u een inhoudelijke reactie verwachten.

 

terug
 
 
.

 

 

 

 

 

 

 
OPROEP
meer
 
Website

 

 

 

Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site?   Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Elske Folkertsma) via  

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.