Begrafenis- en Crematie Vereniging "Workum en Omstreken"
 
agenda agenda

Jaarvergadering Begrafenis- en crematievereniging Workum e.o.

Verslag vergadering 28 maart 2017 van de Begrafenis- en crematievereniging Workum

Na het welkomswoord door voorzitter Hielke Althuis, bij de jaarvergadering van de Begrafenis- en Crematievereniging Workum, werd traditiegetrouw stil gestaan bij de leden die de vereniging in het afgelopen jaar ontvielen. Zij werden herdacht met het noemen van hun namen waarna een ogenblik stilte in acht werd genomen. 

De agenda werd vervolgens vlot afgewerkt. Het is geen verontrustend jaar geweest en dat bleek uit de notulen en het daaraan gelieerde jaarverslag. Vorig jaar waren er enige problemen met de geluidsinstallatie. Deze zijn nadien niet meer opgetreden.
Verder bleek uit het verslag dat in het jaar 2016, 25 uitvaarten werden verzorgd voor leden, terwijl eenmaal voor niet-lid de begeleiding van de vereniging werd ingeroepen. Momenteel heeft de vereniging 1748 leden.

Er werd meegedeeld dat afgevaardigden van het bestuur naar een overleg zijn geweest georganiseerd door de gemeente Súdwest Fryslan. Het onderwerp van dit overleg was de toekomst van de begraafplaatsen in de gemeente. De gemeente zal een inventarisatie maken voor wat betreft onderhoud en wensen vanuit de bevolking en zal vervolgens met een visie komen. Een en ander zal een nader vervolg krijgen.

Tenslotte horen wij dat de medewerkers en andere vrijwilligers rond de Kerstdagen een attentie hebben ontvangen.

De financiën van de vereniging zijn correct beheerd door penningmeester Tjerkstra. De balans en exploitatierekening over 2016 laten een positief saldo zien, dat aan het kapitaal werd toegevoegd. Het jaarrapport is door administratiekantoor Westendorp opgesteld en de boeken zijn gecontroleerd door de kascommissie. De kascommissie wilde opmerken dat zij zeer tevreden zijn over de werkzaamheden van de penningmeester. De heer Tjerkstra tekent overigens voor een nieuwe termijn van vijf jaar. Mevrouw Harkema was aftreden lid voor de kascommissie. Zij werd bedankt voor haar inzet en de vereniging  zal op zoek gaan naar een nieuw lid.
De contributie en ledenkorting blijven gehandhaafd. 

Even voor 21.00 uur sloot de voorzitter deze bijeenkomst dankte eenieder voor zijn/haar komst en inbreng.
 

terug
 
 
.

 

 

 

 

 

 

 
OPROEP
meer
 
Website

 

 

 

Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site?   Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Elske Folkertsma) via  

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.