Begrafenis- en Crematie Vereniging "Workum en Omstreken"
 
agenda agenda


Update 12 maart 2020 : DE LEDENVERGADERING VAN 25 MAART 2020 IS GEANNULEERD TOT NADER ORDER Jaarvergadering Begrafenis- en crematievereniging Workum e.o.

Verslag vergadering 17 april 2019 van de Begrafenis- en crematievereniging Workum
 
Na het welkomswoord door voorzitter John Tigchelaar, bij de jaarvergadering van de Begrafenis- en Crematievereniging Workum, werd traditiegetrouw stil gestaan bij de leden die de vereniging in het afgelopen jaar ontvielen. Zij werden herdacht met het noemen van hun namen waarna een ogenblik stilte in acht werd genomen.
 
De agenda werd vlot afgewerkt. Het is geen verontrustend jaar geweest en dat bleek uit de notulen en het daaraan gelieerde jaarverslag. 
 
Uit het verslag bleek o.a. dat in het jaar 2018 34 uitvaarten werden verzorgd voor leden, terwijl driemaal voor niet-lid de begeleiding van de vereniging werd ingeroepen. Momenteel heeft de vereniging 1700 leden.

De vereniging deelde mee dat het meermalen naar voren is gekomen dat ledenkorting niet wordt uitgekeerd, wanneer nabestaanden kiezen voor een bode die niet is aangesloten bij onze vereniging. Wil men toch gebruik maken van een andere bode en recht houden op de ledenkorting, dan moet men dit voordat de nabestaanden contact opnemen met een andere bode, dit eerst bespreken met het bestuur. Hierin kan de vereniging helaas geen uitzonderingen maken. Zijn hierover vragen, dan kunnen deze aan het bestuur worden gesteld.

Tijdens de vergadering kwam tevens naar voren dat er onderhoud is gepleegd aan de begraafplaats. Op het nieuwere gedeelte is inmiddels een wateraansluiting (uit de sloot) en er staat een container.

Er is meegedeeld dat de vereniging niet meer lid is van de Federatie en Nardus. Bij elk overlijden moest een bedrag aan de Federatie en Nardus worden betaald. Deze kosten zijn derhalve nu vervallen. De kosten die de vereniging maakt worden sinds afgelopen 1 januari over alle leden als ledenkorting berekend. De uitkering is in principe verhoogd met € 150,--.
 
De financiën van de vereniging zijn correct beheerd door penningmeester Tjerkstra. De balans en exploitatierekening over 2018 laten een positief saldo zien, dat aan het kapitaal werd toegevoegd. Het jaarrapport is door administratiekantoor Westendorp opgesteld. 
De hoogte van de contributie en de ledenkorting blijven gehandhaafd.

Nu de huidige geluidsinstallatie af en toe kuren vertoond, is gevraagd of de vereniging een nieuwe installatie kan aanschaffen. Deze installatie is inmiddels in bestelling.

Er volgde vervolgens een aanpassing van het huishoudelijk reglement. Het hebben van een dubbele functie in de vereniging, bijvoorbeeld drager en bestuurslid, is namelijk niet toegestaan.  Het is echter moeilijk om nieuwe bestuursleden te vinden. Na overleg gaan de aanwezige leden akkoord met aanpassing van het reglement.

Op de agenda staat tevens vermeld de bestuursverkiezing. Bestuurslid Ytsje van de Lageweg-De Haan neemt na zitting van 20 jaar afscheid van de verening. Mevrouw Van de Lageweg-De Haan wordt in het zonnetje gezet en ontvangt als dank voor haar inzet een prachtige bos bloemen en een envelop met inhoud. Het bestuur is verheugd mee te delen dat mevrouw Jetty Okkema-Dantuma de taken van mevrouw Van de Lageweg-De Haan zal overnemen. 
 
Om 20.45 uur sloot de voorzitter deze vergadering dankte eenieder voor zijn/haar komst en inbreng.
 
terug
 
 
.

 

 

 

 

 

 

 
OPROEP
meer
 
Website

 

 

 

Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site?   Neem a.u.b. contact op met de webmaster (Elske Folkertsma) via   uitvaartver.workum@gmail.com

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.